ЭЗШУИС-ИЙН "ЭМИЙН УРГАМЛЫН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА" ТӨВ АЙМГИЙН БАТСҮМБЭР СУМЫН ӨРТӨӨ МУХАРТЫН АМАНД ХИЙЛЭЭ.

  • Эхлэл
  • ЭЗШУИС-ИЙН "ЭМИЙН УРГАМЛЫН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА" ТӨВ АЙМГИЙН БАТСҮМБЭР СУМЫН ӨРТӨӨ МУХАРТЫН АМАНД ХИЙЛЭЭ.
ЭЗШУИС-ИЙН
  • 2024 оны 06 сарын 24

ЭЗШУИС-ИЙН "ЭМИЙН УРГАМЛЫН ХЭЭРИЙН ДАДЛАГА" ТӨВ АЙМГИЙН БАТСҮМБЭР СУМЫН ӨРТӨӨ МУХАРТЫН АМАНД ХИЙЛЭЭ.

ЭЗШУИС-ийн Эм зүй хөтөлбөрийн 3 курс, Уламжлалт анагаах ухаан хөтөлбөрийн 2 курсын оюутнуудын ☘️????????Эмийн ургамлын хээрийн дадлага Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Өртөө мухартын аманд 5 өдрийн турш 129 оюутан, 9 багш удирдан, дадлагаа хийж дууслаа.
????☘️????Хээрийн дадлага хийх нь эмийн ургамлаа таньж, нүдлэхээс гадна, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, хамтран багаар ажиллах, амьдрах ухаанд суралцах зэрэг ач холбогдолтой.

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team