ISO 21001:2018 Дотоод аудитор
  • 2024 оны 02 сарын 26

ISO 21001:2018 Дотоод аудитор

                   ЭЗШУИС-ийн стратеги төлөвлөгөө (2023-2027)-ны зорилт 4-ийн 4.2-т “Чанарыг тасралтгүй үнэлж, сайжруулах тогтолцоог бүрдүүлэх” дэд зорилт, Чанарын бодлого (2023-2027)-ын зорилтод тусгасны дагуу ЭЗШУИС-ийн захирлын 2023.08.31-ний өдрийн А/172 тоот тушаалаар Чанарын албаны бүтэц бүрэлдэхүүн, чиг үүргийг шинэчлэн чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллаж байна.

 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team