• 2024 оны 02 сарын 26

Байгууллага магадлан

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль нь үндэсний хэмжээнд дээд боловсролын байгууллагын анхны магадлан итгэмжлэлийг 2006 онд, хоёр дахь шатны магадлан итгэмжлэлийг  2014 онд 10 жилийн хугацаатай авсан.

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team