• 2024 оны 02 сарын 26

Уламжлалт анагаах ухааны магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн дүрэм, Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 07 сарын 05-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Магистрын зэрэг хамгаалах дүрэм, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсан.
УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ
                            Дарга: Академич, АШУ-ы доктор, профессор Ш.Болд
                           Орлогч дарга: АУ-ы доктор, профессор З.Ариунаа
                           ЭНБД: ЭЗУ-ы доктор, профессор Э.Сэлэнгэ
                           Гишүүд:ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Уламбаяр
                                          ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Ц.Алтантуяа
                                           АУ-ы доктор, дэд профессор Х.Туул
                                           АУ-ы доктор Э.Энхсүрэн
                                           АУ-ы доктор, профессор П.Батхуяг
                                           БУ-ы доктор, дэд профессор Д.Бадрал
                                           ЭЗУ-ы доктор Н.Мөнхбаяр
                                           АУ-ы доктор, профессор Д.Шагдарсүрэн
                                           ССУ-ы доктор Т.Хөхмөрөн
                                            АУ-ы доктор Т.Цэцэгдарь
 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team