• 2024 оны 02 сарын 26

Эм зүй ухааны магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн дүрэм, Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 07 сарын 05-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Магистрын зэрэг хамгаалах дүрэм, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсан.
ЭМ ЗҮЙН УХААНЫ МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ 
               Дарга: Академич, АШУ-ы доктор, профессор Л.Лхагва
              Орлогч дарга:ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Уламбаяр
              ЭНБД:ЭЗУ-ы доктор, профессор Э.Сэлэнгэ
              Гишүүд: Академич, ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Хүрэлбаатар
                              Академич, АШУ-ы доктор, профессор Ш.Болд
                              Академич, ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Цэрэндулам
                              Академич, ЭЗУ-ы доктор, профессор С.Цэцэгмаа
                             ХШУ-ы доктор, профессор Г.Одонтуяа
                             АУ-ы доктор, профессор Г.Чойжамц
                             АУ-ы доктор, профессор З.Ариунаа
                             АУ-ы доктор, дэд профессор П.Батхуяг
                            АУ-ы доктор, профессор Б.Амаржаргал
                            АУ-ы доктор, профессор Д.Хандмаа
                            БУ-ы доктор, дэд профессор А.Баянмөнх
                           БСУ-ы доктор, дэд профессор Н.Зулцэцэг
                          ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Р.Лхаасүрэн
                          ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Т.Ахтолхын
                          ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Б.Цэрэндолгор
                         ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Б.Рэнцэн

 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team