ISO 21001:2018 Тэргүүлэх аудитор
  • 2024 оны 02 сарын 26

ISO 21001:2018 Тэргүүлэх аудитор

Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо ISO 21001:2018 стандартын дотоод аудиторууд, Чанарын албаны даргыг тус стандартаар Тэргүүлэх аудитораар бэлтгэсэн.       

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team