• 2024 оны 02 сарын 26

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/575 тоот тушаалаар Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсан. Зөвлөлийн гишүүд нь дараах шаардлагыг хангасан байна: -Web of Science, Scopus-д нэгдүгээр зохиогч, эсвэл холбоо баригчаар эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн байх
                                                                                                   -Докторын судалгааны ажил удирдаж хамгаалуулсан байх

ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН НЭГДСЭН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ
                   Дарга :Академич, АШУ-ы доктор, профессор Л.Лхагва
                  Орлогч дарга: ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Уламбаяр
                  ЭНБД:ЭЗУ-ы доктор, профессор Э.Сэлэнгэ
                  Гишүүд: Академич, ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Хүрэлбаатар
                                  Академич, АШУ-ы доктор, профессор Ш.Болд
                                  Академич, ЭЗУ-ы доктор, профессор Л.Цэрэндулам
                                  Академич, ЭЗУ-ы доктор, профессор С.Цэцэгмаа
                                  ХШУ-ы доктор, профессор Г.Одонтуяа
                                  АУ-ы доктор, профессор Г.Чойжамц
                                  АУ-ы доктор, профессор З.Ариунаа
                                  АУ-ы доктор, дэд профессор П.Батхуяг
                                  АУ-ы доктор, профессор Б.Амаржаргал
                                  АУ-ы доктор, профессор Д.Хандмаа
                                  БУ-ы доктор, дэд профессор А.Баянмөнх
                                  БСУ-ы доктор, дэд профессор Н.Зулцэцэг
                                  ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Р.Лхаасүрэн
                                  ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Т.Ахтолхын
                                  ЭЗУ-ы доктор, дэд профессор Б.Цэрэндолгор
                                  ЭЗУ-ы доктор Б.Рэнцэн 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team