Оюуны өмч
 • 2023 оны 11 сарын 05

Оюуны өмч

А. Патент

 1. Одонтуяа Г., Пүрэв Ө. (1993). “Цинарозид”, Ургамлаас цинарозид нэгдлийг ялгах технологи, Патент ¹847, 1993-08-31.
 2. Одонтуяа Г., Дамдинсүрэн Ж. ба бусад. (1997). Сүүн бүтээгдэхүүнээс спирттэй ундаа бэлтгэх, Патент ¹1335, 1997-09-22.
 3. Одонтуяа Г., нар. (2005). Process for preparing 4-hydroxy-n-benzyl-2-piperidinone which is intermediate for preparing - Korea Patent 1020030051358
 4. Одонтуяа Г., Хүрэлбаатар Л., Батхүү Ж., Банзрагчгарав О., (2013). Залезовын зэдгэлж (Comarum salesovianum (Steph. Aschers)) ургамлыг ашигласан бактерийн эсрэг бэлдмэл, түүнийг хийх арга, Патент 4152, 2013-09-19.  
 5. П.Батхуяг. З.Лхагвасүрэн “Амьтны зүрхний ангиографийн үзүүлэлт” – Патент -1998 он
 6. П.Батхуяг. Б.Бундсайхан нар “Монгол хүний зүрхний эхокардио үзүүлэлт” – Патент -1983 он

Б. Стандарт, МУҮФӨ

 1. Одонтуяа Г., Пүрэв Ө., Цэрэнханд Г. (1996). Эвэрт сэртэг L. Cornaz. ургамлын өвс эмийн түүхий эдийн стандарт, Монгол Улсын Үндэсний Стандарт 4300-96.
 2. Одонтуяа Г., Пүрэв Ө., Уранчимэг А., Эрдэнэцэцэг Г. (1997). Эвэрт сэртэг-ээс хуурай ханд бэлтгэх технологи, Монгол Улсын Үндэсний Стандарт 4495-97.
 3. Одонтуяа Г., Баясгалан Б. ба бусад. (2000). Япон илжгэн чих Thunb. L. ургамлын түүхий эдийн стандарт, Монгол Улсын Стандарт 4922-00.
 4. Одонтуяа Г. ба бусад. (2002). Улаан унаган туруу ургамлын навч эмийн түүхий эдийн стандарт, Монгол Улсын Стандарт, 5204:2002.
 5. Одонтуяа Г., Оюунцэцэг Т., Цэрэнханд Г. (2009). Сөөгөн боролзгоны цэцэг ба навч түүхий эдийн стандарт, Монгол Улсын Стандарт, 5997:2009.
 6. Одонтуяа Г., Одонмажиг П., Эрдэнэтуяа Б. (2010). (Хянан тохиосон). Панкреатин болон панкреатин агуулсан эм бэлдмэлийн шинжилгээний арга, Монгол Улсын Стандарт, 6221:2010.
 7. Одонтуяа Г., Хүрэлбаатар Л., Баттулга Г., Машбат Н. (2011). Витагрипп мөхлөг эм техникийн шаардлага, Монгол Улсын Стандарт, 6234:2011. 
 8. Одонтуяа Г. Эрлийз могойн идээн өвс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0111-2020.
 9. Одонтуяа Г. Ягаан цээнийн өвс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0113-2020.
 10. Одонтуяа Г. Залезовын зэдгэлжийн өвс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0112-2020.
 11. Одонтуяа Г. Үнэгэн сүүлхэй балганы мөчир – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0110-2020.
 12. Одонтуяа Г., Пүрэвдорж Э. Ягаан цээнийн үндэс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0235-2021.
 13. Одонтуяа Г., Сэлэнгэ Э., Оюунцэцэг Д., Гэрэлмаа Б. Цагаан дэгдний өвс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0234-2021. 
 14. Одонтуяа Г., Сэлэнгэ Э., Оюунцэцэг Д., Гэрэлмаа Б., Сормууст дэгдний өвс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0246-2021.
 15. Одонтуяа Г., Гэрэлмаа Б., Энхмаа Г., Могилевийн жамбын үр – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0245-2021.
 16. Одонтуяа Г., Пүрэвдорж Э., Оюунцэцэг Д., нар. Ягаан цээнийн хандмал – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0327-2017.
 17. Одонтуяа Г., Номин М., Эвэрт сэртэгийн өвс –  МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0366-2019.
 18. Одонтуяа Г., Пүрэвдорж Э., Дамба ., Уранзаяа Д. нар. Юлдэн тарваган шийрийн өвс – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0367-2019.
 19. Одонтуяа Г., Номин М., Оюунцэцэг Т. Сөөгөн боролзгоны цэцэг – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0382-2019.
 20. Одонтуяа Г., Номин М., Оюунцэцэг Т. Сөөгөн боролзгоны навч – МУҮФ-н өгүүлэл, ҮФӨ-0381-2019.
 21. Одонтуяа Г., Одням Р., Номин М., Номуун Ц., Энхбат Л., Ундрах Н. Сарьслаг хунчирын үндэс, тарималжуулсан ҮФӨ-0401-2020. 
 22. Одонтуяа Г., Одням Р., Номин М., Номуун Ц., Энхбат Л., Ундрах Н. Монгол хунчирын үндэс, тарималжуулсан ҮФӨ-0402-2020.
 23. Одонтуяа Г., Номин М., Номуун Ц., Өсөхжаргал  Д., Оюундарь Г., Одгэрэл З. Орос махирсын жимс, ҮФӨ-0442-2022.
 24. Одонтуяа Г., Номин М., Номуун Ц., Уранбилэг Б., Цэрэндагва Б., Энхмаа Д., Цэрэнцоо Б. Мөлхөө холтсон цэцгийн өвс, ҮФӨ-0443-2022.
 25. Одонтуяа Г., Номин М., Номуун Ц., Уранбилэг Б., Цэрэндагва Б., Энхмаа Д., Цэрэнцоо Б. Бунгийн яргуйн өвс, ҮФӨ-0444-2022.
 26. П.Батхуяг. Л. Мягмар нар “Нумраа хунчирын түүхий эдийн эмэнд хэрэглэх стандарт” -ҮФӨ 
 27. П.Батхуяг. Л. Мягмар нар  “Дайралдмал хунчирын түүхий эдийн эмэнд хэрэглэх стандарт” -ҮФӨ 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team