Оюутны хөдөлмөрийн бирж
  • 2023 оны 11 сарын 06

Оюутны хөдөлмөрийн бирж

ЗШУИС ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖ

Засгийн газрын 2016 оны 12 сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар “Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд ЭЗШУИС ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖ-ийг байгуулсан. Энэхүү бирж нь оюутныг цагийн ажилд зуучлах, сургуулийн болон сургуулийн  орчноос гадуур хөдөлмөр эрхлэлт, дадлагажуулах, чадваржуулах хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэшүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, Яам, засгийн газрын агентлаг, нийслэлээс зохионы байгуулж буй олон нийтийн ажилд хамруулах зорилготой.

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team