Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны алба
  • 2024 оны 02 сарын 26

Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны алба

ЭРДМИЙН СУРГУУЛЬ

Эрдмийн сургууль нь дараах ажлын чиг үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Үүнд:

1.Эрдэм судалгааны ажлыг зохион байгуулах

2. Төгсөлт болон төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулах

3.Монголын эм зүй, эм судлал, Journal of Eastern-Western and Pharmacology

and Pharmacy сэтгүүл эрхлэн гаргах

4.Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

Бүтэц, бүрэлдэхүүн:

Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа эрхэлсэн дэд захирал, Эм зүйн ухааны доктор, профессор Э.Сэлэнгэ

Сургалтын менежер, Анагаах ухааны доктор, профессор З.Ариунаа

Сургалтын менежер, Хэл шинжлэлийн ухааны магистр Ж.Энхмаа

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team