ЭЗШУИС-Н БАГШ, АЖИЛТАН,ОЮУТНУУД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

  • Эхлэл
  • ЭЗШУИС-Н БАГШ, АЖИЛТАН,ОЮУТНУУД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.
ЭЗШУИС-Н БАГШ, АЖИЛТАН,ОЮУТНУУД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.
  • 2024 оны 05 сарын 08

ЭЗШУИС-Н БАГШ, АЖИЛТАН,ОЮУТНУУД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2024 оны 04 сарын 15-нд ЭЗШУИС-н багш, ажилтан,оюутнууд галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хүрээнд галын аюулгүй байдал, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр унтраах үзүүлэх сургалтад хамрагдав. Сургалтыг СХД-н онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр, аврах 26 дугаар ангитай хамтран зохион байгууллаа.
5 хүн, түргэн тусламж, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад
‎2 хүн, гал ба ‎"‎2ជ្ 33WyИC منه ้น.ยันจรุด tersbo, atia ج.۰۰ A Monos.edu.mn nn Monos. edu.r university@monos.mn +976 7018 4640 +97699784648 +976 9978 4648 XaRr: y6 xoT, CXA, 20-p xopoo coHcroлoHrийH 3am 4/a‎" гэсэн бичвэр‎‎ нарын зураг байж магад
8 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team