2023-2024 оны хичээлийн жилээс "НЭГ ТӨГСӨГЧ-НЭГ МОД" аян хэрэгжиж эхэллээ.

  • Эхлэл
  • 2023-2024 оны хичээлийн жилээс "НЭГ ТӨГСӨГЧ-НЭГ МОД" аян хэрэгжиж эхэллээ.
2023-2024 оны хичээлийн жилээс
  • 2024 оны 05 сарын 08

2023-2024 оны хичээлийн жилээс "НЭГ ТӨГСӨГЧ-НЭГ МОД" аян хэрэгжиж эхэллээ.

2023-2024 оны хичээлийн жилээс хэрэгжиж эхлэх юм.

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team