Захиргаа алба хэлтэс

ОЮУТНЫ БАЙР

2012 оноос эхлэн өөрийн сургуулийн дотуур байрыг шинээр тохижуулан /3 өрөө, 5 тасаг, 18 оюутан, 1 байрны багш/ хичээлийн 2-р байрны хойд талын жигүүрт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Оюутны байранд амьдарч буй оюутнууд нь зөвхөн “Монос” дээд сургуулийн оюутнуудаас бүрдэх бөгөөд оюутны байранд сургуулийн дүрэм, журам, оюутны байранд баримтлах дэг, “Оюутны ёс зүйн журам”-ыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг нь оюутнуудын тав тухтай амьдрах нөхцлийг бий болгох, тэдний аюулгүй байдлыг хангах зорилготой ажиллаж байна. Мөн 2013 онд шинээр нэг өрөөг тохижуулан вакум тасалгаа хийж, 8 оюутныг нэмэж хүлээн авч, одоогоор 26 оюутан, 1 байрны багштай ажиллаж байна.

ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Copyright © 2020. All Rights Reserved.