• 2024 оны 02 сарын 26

Бакалавр

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

  • Эм зүй 5 жил
  • Уламжлалт анагаах ухаан 6 жил
  • Сувилахуй 4 жил
  • Эмийн үйлдвэрийн инженер технологи (3+2) БНСУ-ын Үсок их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team