Хөтөлбөр
  • 2024 оны 02 сарын 26

Хөтөлбөр

Эм зүйн бакалаврын хөтөлбөрийг 2021 онд 5 жилийн хугацаатай 2 дахь шатанд магадлан итгэмжлүүлсэн.

Сувилахуйн бакалаврын хөтөлбөрийг 2017 онд, Эм найруулагч, Сувилагч дипломын хөтөлбөрийг 2023 онд урьдчилсан магадлан итгэмжлүүлсэн

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team