Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ
  • 2023 оны 11 сарын 06

Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ

Төгссөн тухай тодорхойлолт

  • ЭЗШУИС-ийн Сургалт Бодлого Зохицуулалтын Алба хичээлийн 1-р байрны 202 тоот өрөөнд дипломын хамт өөрийн биеэр ирж авна.


Суралцдаг тухай тодорхойлолт

  • Суралцагч өөрийн  эрхээр “Оюутны веб” уруу нэвтрэн орж хэвлэх цэсний “Тодорхойлолт” хэсгээс хэвлэн авна. https://sw-beta.xcloud.mn/ 
  • Тодорхойлолтоо баталгаажуулах бол Сургалтын менежерээр гарын үсэг зуруулж, тамга даруулна.


Бичиг баримт түр хугацаагаар авах

  • Сургалт Бодлого Зохицуулалтын Алба хичээлийн 1-р байрны 202 тоот өрөөнөөс өөрийн биеэр ирж авна.
  • Шилжилт хөдөлгөөний хүсэлт хүлээн авах
  • Үргэлжлүүлэн суралцах, жилийн чөлөө авах, сургуулиас чөлөөлөгдөх, хөтөлбөр хооронд шилжих, бусад сургалтын байгууллага руу шилжин суралцах оюутан маягтыг бөглөн өөрийн биеэр Сургалтын менежерт хүлээлгэн өгнө.


Хичээлээс чөлөө авах

  • 1 хоногийн чөлөөг тухайн хичээл орж буй багшаас авна.
  • 2 ба түүнээс дээш хоногийн чөлөөг Сургалт Бодлого Зохицуулалтын Газрын Сургалтын менежер олгоно.
  • Эрүүл мэндийн үзлэг

ЭЗШУИС-ийн шинэ элсэгч, Дотуур байраны нийт оюутнуудыг Синдура Мед эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн урьдчилан үзлэгт хамруулна.
 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team