ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
  • 2023 оны 11 сарын 05

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ


ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД:
1. БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ 
Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль нь үндэсний хэмжээнд дээд боловсролын байгууллагын анхны магадлан итгэмжлэлийг 2006 онд, хоёр дахь шатны магадлан итгэмжлэлийг  2014 онд 10 жилийн хугацаатай авсан.  2024 онд 3 дахь шатны магадлан итгэмжлэл хийлгэхээр бэлтгэл ажилдаа орсон байна.  

2. ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ
Эм зүйн бакалаврын хөтөлбөрийг 2021 онд 5 жилийн хугацаатай 2 дахь шатанд магадлан итгэмжлүүлсэн. 
Эм найруулагч, Сувилагч дипломын хөтөлбөрийг урьдчилсан магадлан итгэмжлүүлсэн.

Д/Д Хөтөлбөрийн Нэрс Индекс Гэрчилгээний Дугаар Батлагдсан Хугацаа Хүчинтэй Хугацаа
1 Эм зүй /бакалавр/ 091601 20212012 2021.04.15

2026.04.1

 

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team