Эмчийн тангараг

  • 2023 оны 10 сарын 02

Эмчийн тангараг

Эмч би
Эмчийн ёс зүй, төрийн хуулийг чандлан сахиж
Эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө 
Эрдэм чадал, энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулахаа
Тангараглая, 
Тангараглая, 
Тангараглая

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team