Эм зүйчийн андгай

  • 2023 оны 10 сарын 01

Эм зүйчийн андгай

Эм зүйн мэргэжилтэн би 
Төрийн хуулийг чандлан сахиж 
Монголын эм зүйн мэргэжилтэний ёс зүйн алтан дүрмийг ёсчлон мөрдөж 
Хүн амын эрүүл мэндийн төлөө эрдэм оюун сэтгэл зүрхээ зориулахаа 
Андгайлая,
Андгайлая,
Андгайлая

© 2023 All Rights Reserved. Developed By: AiT Team