About us

ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛДЭГҮҮД

2011-2012 оны хичээлийн жилийн шилдэг тэнхим Клиник эмзүй био-анагаахын тэнхим

/(баруун гар талаас) Ар талын эгнээ: багш Х.Гүлдана, Р.Оюун-Эрдэнэ, Х.Туул, Б.Антуяа, А.Алтанцэцэг.
Урд талын эгнээ: багш Э.Энхсүрэн, Л.Алтанхуяг, Г.Энхбилэг/

2012-2013 оны хичээлийн жилийн шилдэг тэнхим - Эм Зүйн Удиðдлага Технологийн тэнхим

/(баруун гар талаас) Ар талын эгнээ: багш Э.Наранчимэг, Б.Анхтуяа, Б.Мөнхсоёл, Б.Рэнцэн, Б.Анхцэцэг, Д.Өлзиймаа,
Урд талын эгнээ: багш Д.Энхгэрэл, Л.Уламбаяр, Ц.Алтантуяа, Д.Хонгорзул/

“Монос” дээд сургуулийн 2011-2012 оны хичээлийн жилийн шилдэг багш /Эм Зүйн Удиðдлага Технологийн тэнхимийн багш Л.Уламбаяр/
2012-2013 оны хичээлийн жилийн шилдэг багш
/Эмийн Хими Эмийн Ургамал Судлалын багш Б.Цэрэндолгор/
Copyright © 2017. All Rights Reserved.