НОМЫН САНГИЙН ДҮРЭМ
“Э.З.Ш.У.И.С-н Номын сангийн эрхэм зорилго нь нийт эрдэмтэн багш, ажилтан, оюутан суралцагсдад мэдлэг боловсролоо хөгжүүлэх боловсрол эзэмших, тэдний бие даан суралцахад номын сан, мэдээлэл арга зүйн үйл ажиллагааг дэмжих, орчин үеийн шаардлагад нийцсэн түшиц газар байна.

Номын сангийн дүрмийг эндээс үзнэ үү


Тэргүүний уншигчид

Б.Цолмон

305 ангийн оюутан

Б.Бямбазаяа

101 ангийн үюутан

“Рекорд” номоор

Д.Амгаланбаатар

“Хүний биеийн бүтэц зүйн лекц”

Copyright © 2020. All Rights Reserved.