Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль нь Боловсролын салбарын онцлох Entreprenuer-2015 шагналыг хүртлээ.
Nullam euismod commodo

2015 оны 12 сарын 29-ны өдөр Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль нь Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг Боловсролын салбарын онцлох Entreprenuer-2015 шагналыг хүртлээ.


Copyright © 2020. All Rights Reserved.