БНСУ-ын Данкүүкийн их сургуулиас зочин профессор ЭЗШУИС-д ажиллаа.
Nullam euismod commodo

      2019.12.05-12.06 ны өдрүүдэд БНСУ-ын Данкүүкийн их сургуулийн Эдийн нөхөн сэргээлт, инженерчлэлийн хүрээлэнгийн доктор Park болон доктор Д.Хандмаа нар ЭЗШУИС-ийн багш нарт “Эдийн инженерчлэл”-ийн талаар сонирхолтой лекц уншиж хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төслийг танилцууллаа. Хамтран ажиллах төсөл хэрэгжснээр ЭЗШУИС-д шинэ хөтөлбөр нээх, анги танхим, лаборатори тохижуулах, Данкүүкийн их сургуультай багш оюутан солилцох, хамтарсан судалгаа явуулах зэрэг олон давуу талтай юм.  

 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.