ЭЗШУИС-ийн ЕЭТ-ийн Англи хэлний багш нар үзүүлэх хичээл заав.
Nullam euismod commodo

    2019 оны 10-р сарын 17-ны өдөр ЕЭТ-ийн Англи хэлний багш Heather Arruffo, Г.Гийх-Оргил, М.Ууганжаргал нар ЭЗ 209, 212 ангиудад  “Granule” сэдэвт үзүүлэх хичээлийг “Jeopardy quiz and Shopping” аргуудаар заалаа. Үзүүлэх хичээлийг АНУ-ын Элчин сайдын яамны Боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд ирж сонирхлоо. Үзүүлэх хичээлд ЭЗШУИС-ийн багш оюутнууд идэвхтэй оролцов.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.