ЭЗШУИС-ийн ЕЭТ-ийн Англи хэлний багш нар “Special occasion-Halloween” сэдэвт нээлттэй хичээл заалаа.
Nullam euismod commodo

    2019 оны 10-р сарын 30-ны өдөр ЭЗШУИС-ийн ЕЭТ-ийн Англи хэлний багш Heather Arruffo, Г. Гийх-Оргил, М.Ууганжаргал нар ЭҮИТ- 201, 202 ангиудад “Special occasion-Halloween” сэдэвт нээлттэй хичээлийг “Co-teaching-Communication skill” аргаар заалаа. Нээлттэй хичээлд оюутнууд “special make-up” хийж тусгай баг болон хувцас өмсч энэ баярын талаар өөрсдийн бэлтгэсэн мэдээллээ хуваалцсан бөгөөд сургуулийн багш нар үзэж сонирхов. 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.