ЭЗШУИС-ийн Судалгааны ажлын семинар гурав дах удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Nullam euismod commodo

ЭЗШУИС-ийн Судалгааны ажлын семинар 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр гурав дах удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Судалгааны ажлын семинарт ЭЗШУИС-ийн 20 багш, судлаачид оролцлоо.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.