Профессор, дэд профессорууд үнэмлэхээ гардан авлаа.
Nullam euismod commodo

    2018-2019 оны хичээлийн жилд Профессорын цолны болзол хангасан Анагаах ухааны доктор, дэд профессор Б.Амаржаргал,

Дэд профессор цолны болзол хангасан Эм зүйн ухааны доктор Р.Мөнхцэцэг, Анагаах ухааны доктор Х.Туул, Эм зүйн ухааны доктор Б.Цэрэндолгор,

Эм зүйн ухааны доктор Т.Ахтолхын, Эм зүйн ухааны доктор Б.Бадамцэцэг, Биологийн ухааны доктор А.Баянмөнх нар тус тус үнэмлэхээ гардан авлаа.

 

 

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.