Хятадын эм зүйн их сургуулийн төлөөлөгч нар ЭЗШУИС-д зочлон, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар уулзалт хийлээ.
Nullam euismod commodo

Хятадын эм зүйн их сургуулийн төлөөлөгч нар ЭЗШУИС-д зочлон, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар уулзалт хийлээ. Одоогоор тус сургуульд ЭЗШУИС-ийн 4 багш докторын сургалтанд, 1 багш, 2 оюутан магистрын сургалтанд суралцаж байгаа ба богино хугацааны мэргэжлийн сургалтуудад багш нар тогтмол хамрагдаж байна.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.