Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээгээ гардан авлаа.
Nullam euismod commodo

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургуулийн “Эм зүй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлагыг хангасан тухай Эрүүл мэндийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн 5 жилийн хугацаатай Боловсролын Магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 6 сарын 9 ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор магадлан итгэмжлэгдэн, гэрчилгээгээ гардан авлаа.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.