Англи хэлний сайн дурын багш ЭЗШУИС-д ажиллаж эхэллээ.
Nullam euismod commodo

      ЭЗШУИС Австрали улсаас сайн дурын багш Ekselman Ginger Amеlia-ыг 1 сарын хугацаатайгаар ажиллуулж эхэллээ. Сайн дурын ажилтан нь ажиллах хугацаандаа Эм зүйн Сонгоны 2 болон 3-р ангийн оюутнууд, Vomec оюутны англи хэлний клуб болон багш нарт тусгай хуваарийн дагуу яриа, сонсгол дээр суурилсан хичээл орох юм.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.