Анагаахын ёс зүйн хороо

Анагаахын ёс зүйн хороо нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2013 оны 11 сарын 25-ы өдөр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Анагаахын ёс зүйн хорооны гишүүд:


  • Дарга: Б.Бадамцэцэг (Эм зүйн ухааны доктор, Эм судлалын хүрээлэн, дэд захирал)
  • Нарийн бичгийн дарга: Д.Тунгалаг (Анагаах ухааны магистр, Биоанагаах, клиник эм зүйн тэнхимийн багш)
  • Гишүүд: Ш.Болд (ШУА-ийн гишүүн, МАУА-ийн гишүүн, АШУ-ы доктор, профессор
    М.Цэрэнбат (АУ-ы доктор, ХЗУ-ы магистр, Шүүх эмнэлгийн дарга)
    А.Баянмөнх (Биологийн ухааны доктор, Эм судлалын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга)


Copyright © 2017. All Rights Reserved.