Элсэлт

ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

“Монос” дээд сургуульд оюутан элсүүлэхэд “ Боловсролын тухай хууль”, “Дээд боловсролын тухай хууль”, БШУ-ны сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 дугаар тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам” болон энэхүү журмыг баримтална.


Дэлгэрэнгүй журмыг доорх линкээс татаж авна уу.

Оюутан элсүүлэх журам
Copyright © 2020. All Rights Reserved.